Uue-Saaluse veinitalu keskkonnaplaan

Keskkonnaplaan pdf-ina

Uue-Saaluse veinitalu asub Haanja looduspargis, mis on rahvusvahelise tähtsusega NATURA 2000 võrgustiku loodus ja linnuala. Meile on tähtis, et siinne liigirikas loodus ja huvitav kultuuripärand säiliks ka tulevastele põlvedele. Seetõttu oleme oma igapäevase tegevuse korraldanud võimalikult ökonoomselt, et kasutada kõiki loodusest pärit ressursse võimalikult tõhusalt. Kuna oleme ka ise mahetootjad, siis on meile puhas elukeskkond kriitilise tähtsusega. Mahetootjana kasutame vaid orgaanilisi väetisi marjakasvatuses.

Vesi

Kasutame tootmises oma salvkaevu vett, mida analüüsime Terviseameti laboris kord aastas. Kuna salvkaevu vesi võib lühikese aja jooksul suure tarbimise korral ka otsa saada, siis hoiame vett kokku, oleme vastavad teavitused paigaldanud ka külalistele mõeldud WC-sse.

Jäätmed

Meil on jäätmekäitlusleping AS-ga Eesti Keskkonnateenused. Tekkinud jäätmed sordime, eraldame segaolmejäätmed, pakendid ja biojäätmed. Põletamiseks sobiliku paberi põletame. Pakendid viime Haanjasse või Võrru pakendikonteinerisse. Biojäätmed kompostime. Edaspidi on kavas veinitööstuse pressijäägid kasutada uue toote- marjajahu tegemiseks koostöös EMÜ Polli Aiandusuuringute keskusega. 

Küte

Veinitalu köetakse puidugraanulite baasil toimiva keskküttega. Hoonel on alternatiivne küttesüsteem (ahjud, pliit), mis toimib halupuudega. Renoveeritud hooneosa on energiatõhus. Edaspidi renoveerime ka teise osa hoonest.

Puhastusvahendid

Kasutame fosfaadivabu pesemisvahendeid, veinitootmises on kasutuses vaid toiduainete tööstuses lubatud spetsiaalsed puhastusvahendid, et tagada tootmisvahendite kindel desinfitseerimine.

Toidunõud

Degustatsioonil kasutame vaid korduvkasutatavaid veiniklaase ja muid toidunõusid- vaagnad, kausid, kohvitassid jne. Väldime ühekordsete nõude kasutamist.

Elektritarbimine

Kõik hoones kasutusel olevad elektripirnid on välja vahetatud LED pirnide vastu, et tagada võimalikult väike energiakulu. Tootmises olevad elektriseadmed on tänapäevased ja valitud võimalikult optimaalse energiakuluga.

Kohaliku kultuuripärandi ja loodusväärtuste tutvustamine

Veinituuri osaks on kohaliku küla ja piirkonna ajaloo tutvustamine, samuti Haanja looduspargi väärtustest ülevaate andmine. Talu peremees ja perenaine on erialalt bioloogid ja nad kasutavad alati võimalust ka siinsest liigirikkusest külalistele rääkida. Pakutakse loodusmatku ümber Kavadi järve. Soovime, et meie külastajad saaksid eheda elamuse ja uusi teadmisi loodusest ja taluelust Võrumaal.

Kohalike tooted ja teenused

Eelistame oma tegevustest kohalikke tooteid ja teenuseid ning tutvustame neid ka oma külalistele. Meie piirkonnas on mitmeid talusid, kellega teeme koostööd- Kolotsi Kitsetalu, Mooska Suitsusaunatalu, Andri-Peedo Kitsetalu, Nopri Talumeierei, Hämsa Kõrts jne. Enamik meie tooteid kannavad Vana-Võromaa kaubamärki Uma Mekk, kuulume piirkonna toiduvõrgustikku.